Delovanje šole in pouk

Gradiva

Knjižnica razpolaga s 27 000 enotami knjižničnega gradiva. Vse gradivo prostega dostopa je urejeno po UDK sistemu (univerzalna decimalna klasifikacija). Knjižnično gradivo zajema:

 • knjige (leposlovje, strokovne in poljudne),
 • serijske publikacije (37 različnih naslovov),
 • referenčno gradivo (atlasi, slovarji …)
 • neknjižno gradivo.

Roki izposoje:

 • za knjige 14 dni,
 • za revije 3 dni,
 • referenčno gradivo je na voljo v čitalnici.

Serijske publikacije

Serijske publikacije v šolski knjižnici:

Slovenska periodika:

 • Anthropos
 • Bukla
 • Delo
 • Didakta
 • Dnevnik-sobota
 • Družboslovne razprave
 • Filozofija na maturi
 • Fizika v šoli
 • Gea
 • Geografija v šoli
 • Global
 • History
 • Jezik in slovstvo
 • Knjižnica
 • Literatura
 • Matematika v šoli
 • IATEFL Slovenia magazine
 • Mladina
 • Monitor
 • National geographic Slovenija
 • Presek
 • Primerjalna književnost
 • Proteus
 • Science ilustrated
 • Slovenščina v šoli
 • Sodobnost
 • Šolska knjižnica
 • Šolsko svetovalno delo
 • Šport mladih
 • Športnik
 • Vzgoja in izobraževanje
 • Zgodovina v šoli
 • Življenje in tehnika

Tuja periodika:

 • EurophysicsNews
 • Positive.News
revije