Delovanje šole in pouk

Zgodovina

Kako gradimo znanje?

Pri pouku vsa 4 leta:

 • z referati
 • s seminarskimi nalogami
 • pri delu z viri (prebiranje starih listin, pisem ...)
 • na obveznih ekskurzijah
 • na taborih v 2. letniku
 • na nadstandardnih ekskurzijah
 • s projektnim delom (npr. izdelava rodovnikov)
 • z igranjem zgodovinskih oseb

Zgodovina v šoli vam bo pomagala:

 • spoznavati civilizacijske dosežke človeštva in tako razumeti naš družbeni, gospodarski, znanstveni in politični razvoj;
 • ohranjati zgodovinski spomin in z zgodovinskimi pojmi razvijati ustvarjalno mišljenje;
 • krepiti zavest o pripadnosti skupnosti, v kateri živimo, in narodu;
 • predvsem pa temeljito premisliti o današnjem svetu, polnem civilizacijskih zadreg ter številnih protislovij

Za bolj zavzete pa so raziskovalne naloge ter priprava in sodelovanje na državnem tekmovanju iz zgodovine.

Poučujejo

 • Mojca Glaser Tehovnik
 • Tjaša Koštomaj
 • Tadeja Rudolf Vahtar