Delovanje šole in pouk

Filozofija

Pri filozofiji dijaki ob preučevanju klasičnih filozofskih tekstov razmišljajo o temeljnih vprašanjih človeka in sveta, družbe in narave. Ugotavljajo, kaj je subjektivnost in kaj ideološka pristranskost ter kakšne so povezave med filozofijo, religijo, znanostjo in umetnostjo.

Pri pouku tega predmeta še posebej razvijamo:

  • kritično mišljenje,
  • spretnost argumentiranja in jasnega izražanja stališč ter
  • kulturo strpnosti in dialoga.

Uporabljamo metode, kot so: debata, pro et contra, pisanje refleksij, delo z različnimi viri, ogled filmov, gostimo strokovnjake s predmetnih področij in vabimo dijake k ustvarjalnosti.

Zavzeti dijaki pripravijo raziskovalno nalogo, se udeležijo državnih in mednarodnih natečajev, razgibajo šolsko življenje z organizacijo družbeno angažiranih dogodkov …

Poučujejo

  • mag. Edin Saračević