Delovanje šole in pouk

Sociologija

Pri pouku sociologije še posebej razvijamo:

  • kritično mišljenje,
  • spretnost argumentiranja in jasnega izražanja stališč ter
  • kulturo strpnosti in dialoga.

Uporabljamo metode, kot so: debata, pro et contra, pisanje refleksij, delo z različnimi viri, ogled filmov, gostimo strokovnjake s predmetnih področij in vabimo dijake k ustvarjalnosti. Zavzeti dijaki lahko pripravijo raziskovalno nalogo, se udeležijo državnih in mednarodnih natečajev, razgibajo šolsko življenje z organizacijo družbeno angažiranih dogodkov itd.

Poučujejo

  • dr. Matjaž Poljanšek