Delovanje šole in pouk

Tabori

Spoznavni tabori

Za dijake na začetku 1. letnika že več let organiziramo dvodnevni spoznavni tabor.

S tem želimo dijakom v prijetnem in mirnem okolju, v naravi, ustvariti vzdušje za nemoteno

 • medsebojno spoznavanje,
 • ustvarjanje razredne skupnosti,
 • ustvarjanje in krepitev medsebojnih prijateljstev,
 • razvijanje samostojnosti in dobre samopodobe,
 • razvijanje veščine nastopanja,
 • učenje komunikacije in
 • spoznavanje novega okolja.

Tako pomagamo ustvariti klimo za učinkovito in prijetno skupno delo pri pouku.

Cilje dosegamo z najrazličnejšimi dejavnostmi, ki jih vsako leto spreminjamo in dopolnjujemo, v skladu z našimi in ugotovitvami dijakov po taboru. Do sedaj smo se spoznavali na Debelem Rtiču, Bohinju, Kranjski Gori in na Jezerskem.

Raziskovalni tabori

V programu gimnazije v okviru obveznih in izbirnih so tudi metodologija raziskovalnega dela, knjižničnoinformacijska znanja, vzgoja za mir, družino in nenasilje, športni dnevi, podjetništvo. Pred približno desetimi leti se je porodila ideja, da bi na podjetniški način združili vse te vsebine nekje izven šole. Teorije, naučene pri pouku, bi na ta način osmislili in skozi izkušnjo pomagali dijakom do uporabnih in trajnih spoznanj.

Cilj in namen taborov je:

 • pridobiti izkušnje z raziskovalnim delom na terenu
 • seznaniti se z obdelavo zbranih podatkov
 • odkritja predstaviti javnosti ter s tem razviti veščine nastopanja in predstavljanja svojega dela in idej
 • uporaba metod in tehnik raziskovalnega dela
 • razviti sposobnosti timskega dela
 • spoznavanje pokrajine z različnih vidikov (zgodovinski, umetniški, ekološki, sociološki, etnološki, …)
 • uporaba in pridobivanje knjižničnoinformacijskih znanj

Z rezultati dela mladih pa želimo spodbuditi strokovno in širšo javnost ter pokazati, da sta narava in kultura največje bogastvo nekega naroda in posameznih regij.