Delovanje šole in pouk

Francoščina

Učenje tujega jezika pomeni veliko več kot le učenje besedišča in slovnice. Pomeni spoznavanje kultur drugih narodov, vzpodbujanje bolj odprtega načina razmišljanja in širjenje pogleda na svet.

Dijaki pridobivajo ta znanja in širino:

  • v manjših skupinah z rojenimi govorci,
  • ob uporabi sodobne učne tehnologije,
  • z branjem tujega leposlovja in časopisnih člankov
  • pri ogledih predstav v tujih jezikih,

Pri tem dijaki razvijajo tudi svojo kreativnost in samoiniciativnost.

Poučujejo

  • Julijana Taseva
  • tuji učitelj: Cedric Klein