Delovanje šole in pouk

Krožki in skupine

V svetovalni službi organiziramo različne krožke in skupine, ki dijakom pomagajo pri organizaciji časa, izboljšanju učinkovitosti učenja, premagovanju stresa in izboljšanju počutja.

Čuječnost za dijake

Prakticiranje čuječnosti (angl. mindfulness) je eden izmed potrjenih načinov, kako lahko izboljšaš svoje počutje, povečaš notranjo mirnost, bolje vrednotiš samega sebe in zmanjšaš stres in tesnobo.

Dijaki Gimnazije Vič imajo možnost spoznati in prakticirati čuječnost ter se učiti načinov spoprijemanja s stresom v okviru skupine, ki poteka enkrat tedensko. Na skupini čuječnost spoznavamo preko pogovora, formalnih vaj čuječnosti in idej za prakticiranje čuječnosti v vsakdanjem življenju. Mentor čuječnosti je psiholog Dimitrij Banda.