Delovanje šole in pouk

10 matematičnih zapovedi

  1. Vedno preberi nalogo … počasi in previdno.
  2. Karkoli narediš na eni strani enačbe, naredi tudi na drugi strani enačbe.
  3. Uporabljaj svojo lastno pamet.
  4. Ignoriraj tiste, ki ti pravijo, da imaš vse znanje v glavi in se ti ni treba učiti.
  5. Če česa ne znaš, se moraš to naučiti in če še zmeraj ne znaš, moraš vprašati svojega vsevednega Profesorja.
  6. Vedno moraš razumeti predhodno snov, preden se lahko učiš naslednjo snov.
  7. Tvoj pravilen odgovor, ne pomeni vedno, da si nalogo rešil pravilno. Pri takih primerih tvoja rešitev ne prepriča nikogar, sploh pa ne tvojega Profesorja.
  8. Najprej se prepričaj, da si primer iz učbenika prepisal pravilno, preden se pritožiš, da je rešitev v knjigi nepravilna.
  9. Preden se greš učit matematiko v gimnaziji, moraš ponoviti snov iz OŠ.
  10. Naučil se boš brati, pisati, govoriti in poslušati matematiko in s časom bodo prišle same štirice in petice, ki ti bodo sledile vse do konca mature.

(iz angleščine prevedla Alma Kajdiž)