Delovanje šole in pouk

Likovna umetnost

Likovna umetnost se v prvem letniku deli na likovno snovanje, ustvarjalni del predmeta in umetnostno zgodovino.

Dijaki pri pouku umetnostne zgodovine spoznavajo, doživljajo in vrednotijo posamezne slikarske, kiparske, arhitekturne spomenike, oblikovalske izdelke, fotografijo. Umetnostna zgodovina jih ozavešča o pomenu kulturne dediščine.

Tisti, ki jih umetnostna zgodovina še posebej pritegne, lahko sodelujejo:

  • pri govornih nastopih,
  • pri različnih projektih,
  • na strokovnih ekskurzijah,
  • pišejo o umetninah, posameznih ustvarjalcih, razstavah.

Dijaki, ki razvijajo svoje talente na likovnem in oblikovalskem področju, lahko sodelujejo pri:

  • šolski razstavi,
  • likovnih delavnicah,
  • opremi pesniških in literarnih zbirk na naši šoli,
  • posameznih dejavnostih dijaške skupnosti, ki spodbujajo likovno ustvarjalnost.

Letošnja razstava je predstavila ustvarjalnost dijakov na področju risbe, slikanja na platno, oblikovanja v glini in mozaiku. Dijaki prvih letnikov obiskujejo različne zunanje institucije (Narodno in Moderno galerijo, Cankarjev dom), si ogledajo posamezne arhitekturne spomenike Ljubljane.

Za izbirne skupine v tretjem in četrtem letniku pa organiziramo strokovne ekskurzije na Dunaj, München in Benetke.

Poučujejo

  • Urša Neubauer