Delovanje šole in pouk

Matematika

Beseda matematika izhaja iz grške besede manthanein,
kar pomeni učiti se.

Z matematiko se je nesmiselno prepirati.
V. A. Steklov

Matematika je najuporabnejša veda, ki raziskuje vse, kar mora biti.
Milan Vidmar

Utrinek z dneva pi 2011

Marec 2011 je postal prvi tradicionalni mesec matematike na Gimnaziji Vič.

Študiraj karkoli, geometrijo, teoretično fiziko, šah, vedno boš v sebi nekaj gradil. Vedno znova se boš vračal k osnovam, ponavljal boš začetne misli in postopoma dodajal nove. Z užitkom boš gledal nazaj, s stisnjenimi zobmi naprej.
Milan Vidmar

Šala o matematiki

Ali si že opazil, da so ljudje, ki so po naravi nadarjeni za matematiko, zelo uspešni tudi v vseh drugih strokah? Celo trdoglavci, ki se uče računstva in se vadijo v njem, imajo od tega vsaj korist, da se jim bistri um in da začno hitreje dojemati. Platon

Življenje je kompleksno. Ima realno in imaginarno komponento. Tom Potter

Dijaki so s pomočjo Nives Mihelič Erbežnik pripravili dve številki matematičnega časopisa Matematik na kolesu (pazi volka na drevesu).

Matematika je kot ljubezen – preprosta, a se zlahka zaplete. R. Drabek

Pri študiju matematike so vaje prav tako potrebne kot pri učenju igranja na klavir. G. M. Smith

Za pripravo na tekmovanja se lahko pridružite h krožkom iz matematike ali logike. Srečujemo se enkrat tedensko in rešujemo naloge, ki so se kdaj pojavile na kakšnem tekmovanju, pa tudi težje naloge povezane z redno snovjo. Če krožka ne morete obiskovati, lahko naloge najdete tudi v spletni učilnici. Društvo matematikov, fizikov in astronomov je pripravilo spletni časopis Brihtnež, ki je namenjen pripravi na matematična tekmovanja.

Naj vas ne skrbijo vaše težave z matematiko. Zagotavljam vam, moje so večje. Albert Einstein

Če boste trdno prepričani, da gre pri logaritmu za kakšen rock'n'roll ritem logike, ne boste uspeli končati niti srednje šole. R. Ainsley

V testih dijakov se najde veliko pravilnih izjav, dosti pa je tudi nemogočih stavkov, ob katerih se profesor lahko čudi in zabava.

Govoriti moramo natančno, če ne, nas dvoreznost pogubi. W. Shakespeare

Sicer pa lahko najdete zanimivosti iz testov tudi na drugih koncih sveta:

Da pa se ne bodo vaše napake znašle na takih stranih si preberite:
10 matematičnih zapovedi
ali pa …
Murphyjevi zakoni v matematiki.

Poučujejo

  • Tjaša Bajc
  • Hanka Lebič
  • Nives Mihelič Erbežnik
  • Vanja Špelko
  • Nataša Šuligoj
  • Romana Vrtačič