Delovanje šole in pouk

Dijaške izkaznice

Dijaki Gimnazije Vič ob vpisu oddajo svojo sliko, ki ne sme biti starejša od treh mesecev, in enaka, kot jo potrebujemo za izdelavo osebne izkaznice. V naslednjem šolskem letu prinesejo svoje dijaške izkaznice v svetovalno službo, kjer dobijo nalepko, s katero je dijaška izkaznica veljavna v tekočem šolskem letu.

Izguba dijaške izkaznice

V primeru izgube dijaške izkaznice, lahko v svetovalni službi naročite novo, staro pa morate pred tem preklicati. V Uradnem listu Republike Slovenije (www.uradni-list.si/2) se objavljajo preklici različnih vrst dokumentov. Objavljeni so predvidoma vsak petek v Razglasnem delu uradnega glasila, ki izhaja v elektronski obliki.

Dokumente lahko prekličete:

  • osebno ali
  • z obrazcem s te spletne strani in kopijo plačila s splošno položnico.

Dokazilo, da je preklic opravljen, je račun/potrdilo o preklicu, ki ga dobite v knjigarni (če ste preklic opravili osebno) ali vam ga pošljemo po pošti (če ste preklic opravili prek poštne nakaznice ali splošne položnice). Če boste dokumente preklicali osebno, se oglasite na Dunajski cesti 167 v Ljubljani, v knjigarni, vsak delavnik od 9. do 14. ure.