Delovanje šole in pouk

Predmetnik

Dijaki na Gimnaziji Vič oblikujejo svoj predmetnik v največji možni meri, ki jo dopušča gimnazijki program in organizacijske možnosti šole.

Predmetnik Gimnazije Vič je prestavljen v tabeli.

Predmet / ur na teden1. letnik2. letnik3. letnik4. letnik
Slovenščina 4 4 4 4+1**
Matematika 4 4 4 4+1**
Prvi tuji jezik 3 3 3 3+1**
Drugi tuji jezik 3 3 3 3
Zgodovina 2 2 2 2
Geografija 2 2 2
Športna vzgoja 3 3 3 3
Biologija 2 2 2
Kemija 2 2 2
Fizika 2 2 2
Likovna umetnost 2
Glasba 2
Informatika 2 2**
Sociologija 2
Psihologija 2
Filozofija 2
Izbirne ure 1* 3* 8*
Obvezne izbirne vsebine 90 ur letno 90 ur letno 90 ur letno 30 ur letno

* Izbirne ure so namenjene kateremu koli predmetu po izbiri dijaka.
** Izbirne ure smo predmetom dodelili na osnovi izkušenj vsem dijakom.

Izbirnost v 1. letniku

Učenci lahko za drugi tuji jezik ob vpisu izbirajo med

  • nemščino,
  • francoščino,
  • italijanščino in
  • španščino.

Izbirnost v 2. letniku

Dijaki v okviru timskega projekta izberejo temo iz katerega koli predmetnega področja, oziroma medpredmetno temo. Skupaj z mentorji, profesorji predmetnih področij in informatike izdelajo nalogo, ki jo nato na različne načine predstavijo.

Tisti, ki želijo, pa lahko izberejo tretji tuji jezik (po izbiri šole). V tem primeru imajo tretji tuji jezik tudi v tretjem letniku in si ne morejo izbirati drugih izbirnih predmetov. Za tretji tuji jezik je na voljo do 30 mest.

Izbirnost v 3. letniku

Dijaki izberejo tri predmete; izbirajo lahko med vsemi predmeti, iz katerih na Gimnaziji Vič pripravljamo na maturo. Program je zastavljen tako, da se dijaki podrobneje seznanijo z vsebinami teh predmetov in poglabljajo svoje znanje, da se lažje odločijo za izbirna predmeta v četrtem letniku.

Izbirnost v 4. letniku

Dijaki izberejo dva izbirna predmeta za pripravo na maturo, lahko pa tudi pripravo za višjo raven angleščine in matematike.