Delovanje šole in pouk

O knjižnici

Šolska knjižnica je sestavni del dela in življenja na šoli. Namenjena je dijakom in učiteljem, ki se tu srečujejo ob različnih priložnostih, vsebinah, metodah in oblikah dela.

Zgodovina knjižnice

Knjižnica ja nepogrešljivi del vzgojno-izobraževalnega procesa. Pred davnimi leti, in sicer leta 1938, so na Tržaški 72 začeli graditi I. Državno meščansko šolo »Josip Jurčič«. Kasneje so jo večkrat preimenovali, spreminjala pa se je tudi vsebina izobraževanja. Ko so bile po drugi svetovni vojni ukinjene meščanske šole, se je preimenovala v Državno mešano gimnazijo Ljubljana Vič, kasneje v IX. in nato v VII. Gimnazijo Ljubljana Vič. Z usmerjenim izobraževanjem je dobila ime Srednja šola za računalništvo. Po ukinitvi usmerjenega izobraževanja je ponovno prevzela gimnazijske učne vsebine in se preimenovala v Gimnazijo Vič, Ljubljana.

Vsa ta leta je imela šola knjižnico z bogatim knjižničnim fondom. Pogosto se je stiskala v premajhnih prostorih. Leta 1994, ko je bila šola temeljito obnovljena in zgrajen prizidek, je tudi knjižnica dobila nove večje prostore.

Leta 2012 se je knjižnica zopet selila, tokrat v nove prostore drugega prizidka šole. Sedaj je v njej dovolj prostora tako za gradivo kot tudi za njene uporabnike.

čitalnica

Knjižnica danes

Danes knjižnica razpolaga s čitalnico in prostorom, kjer hranimo knjižnično gradivo. Knjižnični prostor je svetel, privlačno urejen, knjige na policah pa razvrščene po načelu prostega pristopa. Knjižnica ob izposoji in nakupu gradiva opravlja še številne druge dejavnosti:

  • dijake podrobno seznanja s knjižničnim gradivom in njegovim iskanjem,
  • izvaja knjižnično-informacijska znanja,
  • sodeluje pri organizaciji literarnih srečanj v šoli,
  • se predstavlja na informativnih dnevih,
  • sodeluje pri pripravi različnih razstav,
  • sodeluje s pedagoškimi in drugimi delavci šole pri nakupu gradiva,
  • sodeluje in pomaga pri izpeljavi projektnih nalog,
  • se medpredmetno povezuje.