Delovanje šole in pouk

Svet šole

Svet šole je organ upravljanja šole.

Sestavljajo ga: predstavniki zaposlenih in ustanovitelja, predstavniki staršev in predstavnika dijakov. Naloge Sveta zavoda so opredeljene v Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja.

Svet šole Gimnazije Vič:

Predstavniki staršev:
 • Andrej Tavčar – predsednik Sveta šole
 • Nataša Gerič
 • Jernej Čop
Predstavnika ustanovitelja:
 • Silvija Stanič
 • Domen Savič
Predstavnik MOL:
 • Barbara Šebenik
Predstavniki šole:
 • Maja Gerden
 • Denis Pavlin
 • Anže Perne
 • Saračević Edin
 • Timotej Maroševič – podpredsednik Sveta šole
Predstavnika dijakov:
 • aktualna predsednik in podpredsednik Dijaške skupnosti Gimnazije Vič