Delovanje šole in pouk

Šolski sklad

Poslanstvo Šolskega sklada je, da financira dejavnosti, ki niso sestavina obveznega izobraževalnega programa in omogoča, da so vsi dijaki, tudi tisti z oteženimi socialnimi okoliščinami deležni celotnega programa, ki ga šola vključuje v letni delovni načrt. Tako imajo vsi dijaki možnost za učinkovito pridobivanje trajnega temeljnega znanja in razvijanje svojih talentov v največji možni meri.

Delovanje sklada nadzoruje Upravni odbor, v katerem so predstavniki staršev in delavcev šole. Natančneje delovanje šolskega sklada opredeljujejo Pravila šolskega sklada.

V šolski sklad Gimnazije Vič prispevajo starši dijakov Gimnazije Vič pa tudi drugi donatorji prostovoljno (Donatorska pogodba), od leta 2022 pa je mogoče prispevati tudi del dohodnine.

Maša Novakovič, predsednica upravnega odbora

mag. Alenka Krapež, ravnateljica